هرات : در اوبه یک تن عسکر به مجاهدین پیوست

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن عسکر ( عزیزاحمد ولد گلستان ) باشندۀ منطقۀ چهارمحلۀ اوبه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۰/۱۱/۲۳

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که بعد از ظهر در مربوطات ولسوالی اوبه، یک تن عسکر ( عزیزاحمد ولد گلستان ) باشندۀ منطقۀ چهارمحلۀ اوبه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.
۲۰۲۰/۱۱/۲۳