هرات : در اثر بمباردمان و انداخت هاوان توسط اجیران ۲ خانه در شهر هرات حریق گردید و ۶ فرد ملکی بشهادت رسیدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد ازظهر در منطقۀ شرکت چهارباغ شهر هرات، نیروهای اجیر خانه های مردم را توسط بالچرخ و هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن دو خانه بطور کامل حریق گردیده است و ۶ فرد ملکی نیز جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۸/۴

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد ازظهر در منطقۀ شرکت چهارباغ شهر هرات، نیروهای اجیر خانه های مردم را توسط بالچرخ و هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن دو خانه بطور کامل حریق گردیده است و ۶ فرد ملکی نیز جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۸/۴