هرات : در اثر بمباردمان و انداخت هاوان توسط اجیران 2 خانه در شهر هرات حریق گردید و 6 فرد ملکی بشهادت رسیدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد ازظهر در منطقۀ شرکت چهارباغ شهر هرات، نیروهای اجیر خانه های مردم را توسط بالچرخ و هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن دو خانه بطور کامل حریق گردیده است و 6 فرد ملکی نیز جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون 2021/8/4

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد ازظهر در منطقۀ شرکت چهارباغ شهر هرات، نیروهای اجیر خانه های مردم را توسط بالچرخ و هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن دو خانه بطور کامل حریق گردیده است و 6 فرد ملکی نیز جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون

2021/8/4