هرات : در اثر بمباردمان دشمن در پشتون زرغون دکان های مردم تخریب گردیده است

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته مرکز ولسوالی پشتون زرغون مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. پس از این عملیات، طیاره های دشمن بازار ولسوالی را هدف بمباردمان قرار داده است که در اثر آن به دکان های مردم زیان سنگین وارد شده است . همچنین دیشب حوالی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته مرکز ولسوالی پشتون زرغون مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

پس از این عملیات، طیاره های دشمن بازار ولسوالی را هدف بمباردمان قرار داده است که در اثر آن به دکان های مردم زیان سنگین وارد شده است .

همچنین دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه، مرکز ولسوالی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که تا ساعت ۳ بجه دوام کرد.

در این درگیری ۳ تن عسکر جابجا کشته شده و ۲ تن دیگر زخمی گردیده اند.

در این جنگ ۳ تن مجاهدین نیز جراحت برداشته اند.

۲۰۲۱/۷/۸