هرات : در اثر بمباردمان دشمن بر مرکز غوریان ۲ فرد ملکی شهید شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۲ و نیم بجه، مرکز ولسوالی غوریان هدف بمباردمان طیاره های دشمن قرار گرفته است . در این بمباردمان در حالی صورت گرفته است که مجاهدین در تعمیر مرکز ولسوالی وجود نداشتند. در این بمباردمان دو فرد ملکی که به تعمیرولسوالی آمده بودند، جابجا […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۲ و نیم بجه، مرکز ولسوالی غوریان هدف بمباردمان طیاره های دشمن قرار گرفته است .

در این بمباردمان در حالی صورت گرفته است که مجاهدین در تعمیر مرکز ولسوالی وجود نداشتند.

در این بمباردمان دو فرد ملکی که به تعمیرولسوالی آمده بودند، جابجا بشهادت رسیده اند و تعمیرولسوالی نیز تخریب شده است .

۲۰۲۱/۷/۲۹