هرات : در اثر اصابت هاوان دشمن ۴ فرد ملکی در گذره زخمی شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کورت ولسوالی گذره، نیروهای وحشی دشمن، خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن علاوه بر زیان های سنگین مالی، ۴ فرد ملکی نیز زخمی شده اند که اسامی شان شرح ذیل است : ۱ صادق   ۱۳ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ کورت ولسوالی گذره، نیروهای وحشی دشمن، خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند که در اثر آن علاوه بر زیان های سنگین مالی، ۴ فرد ملکی نیز زخمی شده اند که اسامی شان شرح ذیل است :

۱ صادق   ۱۳ ساله

۲ ولی شاه  ۲۸ ساله

۳ طاهر ۲۷ ساله

۴ تاجمیر ۴۷ ساله

۲۰۲۱/۷/۱۵