هرات : در اثر اصابت هاوان دشمن یک مسجد تخریب و یک سفیدریش شهید شد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر نیروهای اجیر از قرارگاه آنتن در مربوطات ولسوالی فارسی، خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند. در این وحشت آفرینی دشمن، مسجد قریه درزو و یک پیرمرد سفید ریش شهید گردیده و یک زن و یک طفل زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر نیروهای اجیر از قرارگاه آنتن در مربوطات ولسوالی فارسی، خانه های مردم ملکی را توسط هاوان هدف قرار داده اند.

در این وحشت آفرینی دشمن، مسجد قریه درزو و یک پیرمرد سفید ریش شهید گردیده و یک زن و یک طفل زخمی شده اند.انالله واناالیه راجعون

2021/5/8