هرات : درگیری در کشک کهنه با فرار دشمن به پایان رسید

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که امروز صبح در منطقۀ بازار کهنه ولسوالی کشک کهنه و اطراف آن ، درگیری شدیدی میان مجاهدین و نیروهای مشترک پولیس و اردوی اجیر آغاز گردید که تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر بشدت دوام داشت. در این درگیری نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات […]

گذارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که امروز صبح در منطقۀ بازار کهنه ولسوالی کشک کهنه و اطراف آن ، درگیری شدیدی میان مجاهدین و نیروهای مشترک پولیس و اردوی اجیر آغاز گردید که تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر بشدت دوام داشت.

در این درگیری نیروهای دشمن با متحمل شدن تلفات از منطقه پا بفرار گذاشتند اما از تلفات وارده به آنان اطلا دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۵/۶