هرات : حاجی محب الله خان بهمراه ۲۰ فرد مسلح در کشک کهنه بمجاهدین پیوست

گزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که امروز صبح نزدیک مرکز ولسوالی کشک کهنه ، یک شخصیت با نفوذ و مشهور در منطقه به نام ” حاجی محب الله خان  ” پس از درک حقایق، بهمراه ۲۰ تن از افراد مسلح خود با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شده است . افراد مذکور با […]

هراتگزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که امروز صبح نزدیک مرکز ولسوالی کشک کهنه ، یک شخصیت با نفوذ و مشهور در منطقه به نام ” حاجی محب الله خان  ” پس از درک حقایق، بهمراه ۲۰ تن از افراد مسلح خود با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شده است .

افراد مذکور با خود ۲ میل پیکا و ۱۸ میل کلاشنکوف به نزد مجاهدین آورده اند .

قابل یاد آوری است که در این اواخر سلسله تسلیمی عساکر اردو، منسوبین پولیس و ملیشه های اربکی و دیگر منسوبین دولتی رژیم اجیر، شدت یافته است و امید است که در آینده این سلسله شدت بیشتری یافته و افراد با نفوذ و مقامات بلند رتبۀ رژیم از حقایق اطلاع حاصل نموده و بمجاهدین بپیوندند .

۲۰۱۶/۸/۳۰