هرات : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در قرارگاه شوزکمپنی ولسوالی شیندند

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب قرارگاه مهم دشمن مشهور به شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرارگرفته بود که در اثر آن تلفات سنگین به دشمن وارد شده بود. خبرمی افزاید که صبح روز گذشته نیروهای دشمن از قرارگاه مذکور پا بفرار گذاشند . نیروهای دشمن در هنگام […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب قرارگاه مهم دشمن مشهور به شوزکمپنی در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرارگرفته بود که در اثر آن تلفات سنگین به دشمن وارد شده بود.

خبرمی افزاید که صبح روز گذشته نیروهای دشمن از قرارگاه مذکور پا بفرار گذاشند .

نیروهای دشمن در هنگام فرار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در اثر آن ۵ تن عسکر جابجا کشته شدند و یک عراده تانک، یک پایه زیکویک، یک پایه توپ SPG9، یک قبضه راکت، یک میل درگانوف، ۲ میل پیکای امریکایی، ۱۱ میل سلاح  M16 امریکایی و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین در کمپنی ۳ عراده رینجر، ۲ عراده تانک و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۷