هرات : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در شیندند

چند روز قبل تعمیرولسوالی شیندند و تمام ملحقاتش به دست مجاهدین امارت اسلامی فتح گردید و در طی آن ۴۰ تن عسکر و کماندو با تمام سلاح  تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند . در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که البته این سلاح ها علاوه از سلاح و […]

چند روز قبل تعمیرولسوالی شیندند و تمام ملحقاتش به دست مجاهدین امارت اسلامی فتح گردید و در طی آن ۴۰ تن عسکر و کماندو با تمام سلاح  تجهیزات شان به مجاهدین پیوستند .

در این عملیات مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که البته این سلاح ها علاوه از سلاح و مهماتی است که در فتح قومندانی به دست مجاهدین افتاده بود .

تفصیل سلاح، مهمات و تجهیزات به دست آمده شرح ذیل است :

۴۹  میل سلاح  M4 امریکایی

۳۱   میل G3 چهار

 ۵۰ میل G3 دو

۳۷  میل پیکای امریکایی خورد

۲۱ میل پیکای امریکایی کلان

۲۰ میل پیکای روسی

۲۵ قبضه راکت  

۸۱ میل کلاشنکوف

۳  میل G3  ایرانی

۲ میل سلاح یازده تیر

۴ پایه دهشکه

۳ پایه زیکویک

۱ پایه دومیله

۱  پایه توپ ۷۵ میلی متری

۲  پایه اگاهز

۲۶ پایه هاوان

 ۴ قبضه تفنگچه

۲ قبضه تفنگچه روسی

۲۵ پایه دوربین شب کماندویی

۱  میل سمینوف

۴ میل دراگانوف

۱ پایه دوربین حراراتی

۳ میل چهلتری

وسائط :

۳ عراده موترهایلکش

۱ عراده آمبولانش

۲۰  عراده موتر رینجر

۳ عراده موترسراچه

۱ عراده موترفیلدر

۱ عراده موترلوکسل

۱ عراده موترداتسن

۲ عراده موتر کاماز

۲۰ عراده موتر زرهی

۱   عراده تانک ضربتی

مهمات

۶۰ فیر مرمی راکت

۲۶ فیر مرمی هاوان

 ۶۳  فیر مرمی بمب افگن

۲۰ صندوق مرمی پیکا

۲۲۰۰ صندوق مرمی کلاشنکوف

۱۱۴ صندوق مرمی دهشکه

۶ مرم صندوق مرمی G3

۱۲۰ مرمی فوشنگ

در تعمیرقومندانی نیز مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیلات آن متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۲