هرات : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در رباط سنگی

از ولایت هرات خبر رسیده است که چند روز گذشته ولسوالی رباط سنگی در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین بطور کامل فتح گردیده است و در آن مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که جزئیات آن شرح ذیل است : ۱۲۴ میل سلاح m16 ۴۸  میل پیکا ۲۲ قبضه راکت ۲۷۰ میل […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که چند روز گذشته ولسوالی رباط سنگی در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین بطور کامل فتح گردیده است و در آن مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که جزئیات آن شرح ذیل است :

۱۲۴ میل سلاح m16

۴۸  میل پیکا

۲۲ قبضه راکت

۲۷۰ میل کلاشنکوف

۷  پایه بمب افگن

۲۸  پایه دهشکه

۵  پایه هاوان

۶۴ قبضه تفنگچه

۱۳ یازده لیست

۲ میل سمینوف

۲  میل دراگانوف

۱  میل کرنوپ

۱  میل سلاح m40 

۴  پایه دوربین روز

۱۱  پایه مخابره

۲  عدد برچه

۴  میل کمرشکن

۴  پایه زیکویک

 

 تفصیل مهمات شرح ذیل است :

 

۲۸ صندوق و ۱۰ فیر مرمی هاوان

۸۳ صندوق  مرمی زیکویک

۱۳ کارټن و۱۲۶ عدد مرمی نارنجک انداز

۴۴ صندوق مرمی دهکشه

۵۶ صندوق مرمی m16

۱۸  صندوق کلان مرمی کلاشنکوف

۱۰ شاجور تفنگچه

۵۰ شاجور مختلف

۹ کارتن و ۳۲۷ فیر مرمی راکت

۴۱ صندوق مرمی پیکا

 

 تفصیل وسائط به دست آمده :

 

۷ عراده موتر اطفائیه

۱۵   عراده موترسایکل چهارتایره

۱۱ عراده موترسایکل جاپانی

۱ عراده موترمازدا

۳۱ عراده تانک که از آن جمله

۲۴ عراده تانک بطور کامل فعال و سالم است

۱۱ عراده موتر انترنیشنل

۴۹ عراده موترفعال رینجر

۷/۱۲/۱۴۴۲

۲۰۲۱/۷/۱۸