هرات : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده درولسوالی چشت

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب نیروهای دشمن از مرکز ولسوالی چشت پا بفرار گذاشته اند با فرار دشمن، مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و پوسته های امنیتی به کنترل مجاهدین در آمده است . از دشمن مقداری تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است: […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب نیروهای دشمن از مرکز ولسوالی چشت پا بفرار گذاشته اند

با فرار دشمن، مرکز ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و پوسته های امنیتی به کنترل مجاهدین در آمده است .

از دشمن مقداری تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است:

۲۴ عراده موتر رینجر

۴  عراده موترکاماز

۴ عراده تانک

۱ عراده موترآمبولانس

۱ عراده موترهایلکس

۱۱۸ فیرمرمی دهشکه

۱۷ فیرمرمی راکت

 ۴۴ فیرمرمی هاوان وسط

 ۷۹  مرمی توپ SPG9

۳۰ فیرمرمی هاوان چریکی

 ۶۴۰  فیرمرمی سلاح M16

۱۹  عدد شاه جور و مقداری مهمات دیگر

۲۰۲۱/۷/۷