هرات : تفصیل سلاح، مهمات و تجهیزات به دست آمده در ولسوالی کشک کهنه

ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات بحمدالله بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و از ولسوالی مذکور، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده بود که تفصیل آن شرح ذیل است : ۷ عراده تانک که ۴ عراده قسما متضرر می باشد و ۳ عراده دیگر بطور کامل سالم است ۹ […]

ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات بحمدالله بطور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و از ولسوالی مذکور، مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده بود که تفصیل آن شرح ذیل است :

۷ عراده تانک که ۴ عراده قسما متضرر می باشد و ۳ عراده دیگر بطور کامل سالم است

۹ عراده رینجر سالم و ۸ عراده متضرر

۲ عراده موترسایکل چهارتایره که هردو نیاز به ترمیم معمولی دارد

۳ پایه توپ دیسی

۱۳ میل پیکا

۵ قبضه راکت

۴  میل G3

۱ پایه توپچی

۱۹  میل کلاشنکوف

۱    پایه هاوان

۱ پایه توپ ۷۵ میلی متری

۲ پایه دهشکه

۴ پایه مخابره

۱۰۰ عدد فشنگ

۱ عراده موترتریلر

تفصیل مهمات :

۵۰  فیر مرمی توپ دیسی

۲۱۶۰   فیرمرمی پیکا  

۴۲ فیر مرمی راکت

۴۲۴۰ فیر مرمی G3

۱۲  فیر مرمی توپچی

۱۳۰ فیر مرمی هاوان

۷۵ فیر مرمی توپ ۷۵ میلی متری

۲۷۷۲۴  فیر مرمی دهشکه

۲۳۰۰ فیر مرمی M40

۵/۱۲/۱۴۴۲