هرات : تفاصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی های گلران و زنده جان

در جریان فتح ولسوالی گلران ولایت هرات، مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که جزئیات آن  شرح ذیل است :  ۱  پایه دوربین شب ۷  عراده تانک ۳ عراده موتر رینجر ۱ عراده موتر آمبولانس ۱ میل دراگانوف ۱  میل دراگانوف ۴  پایه زیکویک ۴  پایه هاوان ۱  پایه دهشکه ۲۲ […]

در جریان فتح ولسوالی گلران ولایت هرات، مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که جزئیات آن  شرح ذیل است :

 ۱  پایه دوربین شب

۷  عراده تانک

۳ عراده موتر رینجر

۱ عراده موتر آمبولانس

۱ میل دراگانوف

۱  میل دراگانوف

۴  پایه زیکویک

۴  پایه هاوان

۱  پایه دهشکه

۲۲   میل کلاشنکوف

۱  پایه توپ SPG9

۲ پایه توپ دیسی

۲۳ میل سلاح M4  امریکایی

۳۹ میل سلاح M16  

۹   قبضه راکت

۷  میل پیکای امریکایی کلان

۸  میل پیکای خورد امریکایی

۸  میل پیکای روسی

و مقدار زیادی مهمات و مرمی

 

در فتح ولسوالی زنده جان نیز سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است:

۲ میل پیکا

۲ قبضه راکت

۱  میل M16

۸  میل کلاشنکوف

و مقدار زیادی مهمات

۲۰۲۱/۷/۱۰