هرات : تفاصیل سلاح و تجهیزات به دست آمده در غوریان

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب با پیوستن نیروهای دشمن به مجاهدین، ولسوالی غوریان به کنترل مجاهدین در آمده است . افراد مذکور با خود ۶ عراده موترزرهی، یک عراده موتر رینجر، ۴۴ میل سلاح که از آن جمله ۱۰ میل کارمولی و بقیه کلاشنکوف، پیکا و راکت بودند بهمراه مهمات زیادی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که پری شب با پیوستن نیروهای دشمن به مجاهدین، ولسوالی غوریان به کنترل مجاهدین در آمده است .

افراد مذکور با خود ۶ عراده موترزرهی، یک عراده موتر رینجر، ۴۴ میل سلاح که از آن جمله ۱۰ میل کارمولی و بقیه کلاشنکوف، پیکا و راکت بودند بهمراه مهمات زیادی به مجاهدین سپرده اند.

۲۰۲۱/۷/۷