هرات : تعمیرقومندانی امنیۀ شیندند به دست مجاهدین افتاد

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن از تعمیرقومندانی ولسوالی شیندند پا بفرار گذاشتند و تعمیرقومندانی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است. از نیروهای دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله ۲۰۲۱/۷/۷

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن از تعمیرقومندانی ولسوالی شیندند پا بفرار گذاشتند و تعمیرقومندانی بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.

از نیروهای دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۷