هرات : از کلینیک های CHC و DH در ولسوالی های زنده جان و غوریان بازدید به عمل آمد

از ولایت هرات خبر رسیده است که مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی در مرکز ولسوالی زنده جان، از کلینیک CHC دیدن نموده اند. در این دیدار، با داکتران و پرسونل کلینیک دیدار و گفتگو صورت گرفت و به آنان در مورد امنیت شان اطیمنان داده شد و همچنین برای ارئه خدمات صحی به مردم مورد […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که مسئولین صحت عامۀ امارت اسلامی در مرکز ولسوالی زنده جان، از کلینیک CHC دیدن نموده اند.

در این دیدار، با داکتران و پرسونل کلینیک دیدار و گفتگو صورت گرفت و به آنان در مورد امنیت شان اطیمنان داده شد و همچنین برای ارئه خدمات صحی به مردم مورد تشویق قرار گرفتند.

همچنین در مرکز ولسوالی غوریان، مسئولین صحت امارت اسلامی از کلینیک DH و از شفاخانۀ ۲۰ بستر ترک اعتیاد نیز دیدن کردند.

در این دیدار به پرسونل شفاخانه ها هدایات لازم داده شد و به آنان در مورد امنیت شان اطمینان کامل داده شد.

داکتران در این دیدار ها نیز وعده سپردند که از هیچ کوشش و تلاشی در قبال رساندن خدمات طبی به مردم، دریغ نخواهند ورزید.

۱۴۴۱۲/۱۲/۴ هـ ق

۲۰۲۱/۷/۱۴