هرات : ادعای وارد کردن تلفات به مجاهدین در شهرهرات حقیقت ندارد

مجاهدین امارت اسلامی در منطقۀ دروازۀ قندهار شهر هرات در کمربند شان قرار دارند و همچنین کمربند دوم مجاهدین در منطقۀ پل پشتو و کمربند سوم در منطقۀ گنج نو قرار دارد. اما اینکه دشمن اجیر به دروغ ادعا کرده است که در ساحات این شهر به مجاهدین تلفات سنگین وارد کرده و ساحات را […]

مجاهدین امارت اسلامی در منطقۀ دروازۀ قندهار شهر هرات در کمربند شان قرار دارند و همچنین کمربند دوم مجاهدین در منطقۀ پل پشتو و کمربند سوم در منطقۀ گنج نو قرار دارد.

اما اینکه دشمن اجیر به دروغ ادعا کرده است که در ساحات این شهر به مجاهدین تلفات سنگین وارد کرده و ساحات را از وجود مجاهدین تصفیه کرده است، کاملا دروغ و عاری از حقیقت است .

۲۰۲۱/۸/۲