هرات : ادعای دشمن مبنی بر بازپس گیری ولسوالی زنده جان و مناطق دیگر حقیقت ندارد

اینکه مقامات اجیر ادعا کرده اند که دیشب ولسوالی زنده ولایت هرات، گمرک اسلام قلعه و چند منطقۀ دیگر را بازپس گرفته اند حقیقت ندارد. ما این ادعای دروغین دشمن را بشدت تکذیب می کنیم . مناطقی که به کنترل مجاهدین در آمده بود، بحمدالله بطور کامل تا کنون در تصرف مجاهدین قرار دارد و […]

اینکه مقامات اجیر ادعا کرده اند که دیشب ولسوالی زنده ولایت هرات، گمرک اسلام قلعه و چند منطقۀ دیگر را بازپس گرفته اند حقیقت ندارد.

ما این ادعای دروغین دشمن را بشدت تکذیب می کنیم .

مناطقی که به کنترل مجاهدین در آمده بود، بحمدالله بطور کامل تا کنون در تصرف مجاهدین قرار دارد و در هیچ منطقه ای کدام واقعه ای پیش نیامده است .

۲۰۲۱/۷/۱۰