هرات : ادعای بازپس گیری ولسوالی ادرسکن حقیقت ندارد

اینکه مقامات اجیر روز گذشته ادعا کرده بودند که گویا ولسوالی ادرسکن را از مجاهدین امارت اسلامی پس گرفته اند، حقیقت ندارد. دشمن اجیر با همچو ادعاهای دروغین در صدد روحیه بخشیدن کاذب به نیروهای روحیه باختۀ خود می باشد. ولسوالی ادرسکن در کنترل کامل مجاهدین قرار دارد و هیچ نوع تحرک نظامی در آن […]

اینکه مقامات اجیر روز گذشته ادعا کرده بودند که گویا ولسوالی ادرسکن را از مجاهدین امارت اسلامی پس گرفته اند، حقیقت ندارد.

دشمن اجیر با همچو ادعاهای دروغین در صدد روحیه بخشیدن کاذب به نیروهای روحیه باختۀ خود می باشد.

ولسوالی ادرسکن در کنترل کامل مجاهدین قرار دارد و هیچ نوع تحرک نظامی در آن صورت نگرفته است .

۲۰۲۱/۷/۱۲