هرات : اجیران یک دکان و تیل های یک تانکر را در چشت چور کرده اند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در قریه سلما در مربوطات ولسوالی چشت، نیروهای اجیر تمام وسائل یک دکان را چور کرده و با خود برده اند. در همین حال نیروهای وحشی از یک تانکر تیل برده و موتروان و شاگردش را بشدت مورد لت و کوب قرار داده اند. ۲۰۲۱/۷/۲۶

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح در قریه سلما در مربوطات ولسوالی چشت، نیروهای اجیر تمام وسائل یک دکان را چور کرده و با خود برده اند.

در همین حال نیروهای وحشی از یک تانکر تیل برده و موتروان و شاگردش را بشدت مورد لت و کوب قرار داده اند.

۲۰۲۱/۷/۲۶