هرات : اجیران وحشی ۲ فرد ملکی را در شهرهرات بشهات رساندند

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سه پلک شهر هرات، نیروهای وحشی دشمن بالای مردم ملکی بطور عمدی فیرگشوده اند که در اثر آن ۲ فرد ملکی جابجا بشهادت رسیده اند.  انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۱/۸/۲

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ سه پلک شهر هرات، نیروهای وحشی دشمن بالای مردم ملکی بطور عمدی فیرگشوده اند که در اثر آن ۲ فرد ملکی جابجا بشهادت رسیده اند.  انالله واناالیه راجعون

۲۰۲۱/۸/۲