هرات : اجیران در پشتون زرغون مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ساعت ۹ بجه، در منطقۀ دوجویی ولسوالی پشتون زرغون، ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که این درگیری تا ساعت ۱۲ ظهر دوام کرد. در این درگیری به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۵/۳/۲۰۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح ساعت ۹ بجه، در منطقۀ دوجویی ولسوالی پشتون زرغون، ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که این درگیری تا ساعت ۱۲ ظهر دوام کرد.

در این درگیری به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۵/۳/۲۰۲۱