هرات : اجیران در شیندند مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۰۱:۴۰ بجه، قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که بمدت ۲ و نیم ساعت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته حوالی ساعت ۰۱:۴۰ بجه، قرارگاه دشمن مشهور به کمپنی شوز در مربوطات ولسوالی شیندند مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که بمدت ۲ و نیم ساعت دوام کرد، در طی آن به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

در همین حال امروز حوالی ساعت ۹ صبح، در منطقۀ کاریزبی بی ولسوالی مذکور، قوای عملیات دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۶/۹