هرات : اجیران در اوبه مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات بازار ولسوالی اوبه نزدیک عیدگاه، تانک های دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۵/۲۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته در مربوطات بازار ولسوالی اوبه نزدیک عیدگاه، تانک های دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۵/۲۰