هرات : اجیران در ادرسکن مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ و نیم بجه، در قریه مهاجران ولسوالی ادرسکن، عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند. در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما ا زجزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۲۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت ۱۰ و نیم بجه، در قریه مهاجران ولسوالی ادرسکن، عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند.

در این عملیات به دشمن تلفات وارد گردیده است اما ا زجزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۲۱