هرات : اجیران داخلی در کشک کهنه مورد حمله قرار گرفتند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ عصر، در منطقۀ آب گدشت ولسوالی کشک کهنه ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند . در این عملیات به دشمن تلفات سنگین  وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست . ۲۰۱۶/۵/۷

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت ۴ عصر، در منطقۀ آب

گدشت ولسوالی کشک کهنه ، عساکر اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته اند .

در این عملیات به دشمن تلفات سنگین  وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست .

۲۰۱۶/۵/۷