هرات : اجیران از ۴ پوسته در رباط سنگی پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی رباط سنگی، اجیران از ۴ پوستۀ شان ( پوستۀ خالاوک، پوستۀ تاربغل، پوستۀ دامبر و پوستۀ نوروز ) از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. پس از افرار دشمن، مقداری سلاح و مهمات از پوسته ها به دست مجاهدین افتاده است. در […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولسوالی رباط سنگی، اجیران از ۴ پوستۀ شان ( پوستۀ خالاوک، پوستۀ تاربغل، پوستۀ دامبر و پوستۀ نوروز ) از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

پس از افرار دشمن، مقداری سلاح و مهمات از پوسته ها به دست مجاهدین افتاده است.

در همین حال شام روز گذشته یک مرکز دشمن مشهور به شرکت در مربوطات ولسوایل رباط سنگی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است که درطی آن ۳ برج پوستۀ دشمن فتح گردید و به دشمن تلفات سنگین نیز وارد شد.

از دشمن یک میل سلاح و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸