هرات : اجیران از ۳ پوستۀ شان در چشت پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی چشت در مربوطات بندسلما،عساکر اجیر از ۳ پوستۀ شان از ترس  مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است. ۲۰۲۱/۷/۱۰

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته در ولسوالی چشت در مربوطات بندسلما،عساکر اجیر از ۳ پوستۀ شان از ترس  مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.

۲۰۲۱/۷/۱۰