هرات : اجیران از 3 پوسته میان شهر هرات و ولسوالی انجیل پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ پل مالان میان شهر هرات و ولسوالی انجیل، ابتدا کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که در طی آن اجیران متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند. همچنین امروز صبح نیروهای دشمن مورد حمله قرار گرفتند که در طی […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ پل مالان میان شهر هرات و ولسوالی انجیل، ابتدا کاروان دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت که در طی آن اجیران متحمل تلفات گردیده و از ساحه پا بفرار گذاشته اند.

همچنین امروز صبح نیروهای دشمن مورد حمله قرار گرفتند که در طی آن اجیران از 3 پوسته پا بفرار

ذاشتند و 25 تن از نیروهای دشمن بشمول قومندان نجیب الله کشته شده و تعداد زیادی نیز زخمی گردیدند.

در پایان این عملیات از دشمن 2 عراده موتر، یک عراده موترزرهی، یک عراده موترکاماز و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد و 5 تن از عساکر دشمن نیز زنده دستگیر شدند.

در این درگیری ها همچنین 7 عراده تانک و یک عراده موترکاماز دشمن تخریب گردیده است .

در این درگیری 2 تن از مجاهدین نیز بشهادت رسیده اند.تقبلهماالله تعالی

2021/7/29