هرات : اجیران از ۲ پوسته در شهر هرات پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ جندوخان از مربوطات شهر هرات، یک مرکز دشمن که نیروهای دشمن با تانک های شان در آن جمع شده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت. در این عملیات نیروهای دشمن با تانک های شان از ساحه پاب فرار گذاشتند. همچنین اجیران از منطقۀ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ جندوخان از مربوطات شهر هرات، یک مرکز دشمن که نیروهای دشمن با تانک های شان در آن جمع شده بودند، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت.

در این عملیات نیروهای دشمن با تانک های شان از ساحه پاب فرار گذاشتند.

همچنین اجیران از منطقۀ پل ساوه و پوستۀ تاریاکک نیز پا بفرار گذاشته اند.

اکنون مجاهدین به مناطق نوآباد، پل مینارداد و عبدالله آباد رسیده اند.

تا کنون مجاهدین هیچ نوع زیانی نداشته اند و حلقه های محاصره بر نیروهای دشمن در حال تنگ تر شدن است.

۲۰۲۱/۷/۳۰