هرات : اجیران از یک کندک مهم شان در کهسان پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در بازاراسلام قلعۀ ولسوالی کهسان، اجیران، کندک سوم دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات نیروهای دشمن از کندک فرار کردند و کنترل کندک به دست مجاهدین افتاد. در کندک مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۴

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در بازاراسلام قلعۀ ولسوالی کهسان، اجیران، کندک سوم دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات نیروهای دشمن از کندک فرار کردند و کنترل کندک به دست مجاهدین افتاد.

در کندک مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۴