هرات : اجیران از یک کندک مهم شان در کهسان پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی کهسان، اجیران از یک کندک کلان و مهم شان مشهور به کمانی ،از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. نیروهای دشمن در هنگام فرار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در اثر آن متحمل تلفات گردیده اند و ۲ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی کهسان، اجیران از یک کندک کلان و مهم شان مشهور به کمانی ،از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

نیروهای دشمن در هنگام فرار مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفتند که در اثر آن متحمل تلفات گردیده اند و ۲ عراده موتر کاماز شان نیز به دست مجاهدین افتاد.

در کندک مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۷