هرات : اجیران از یک پوستۀ شان در گذره پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته پوستۀ نشین در مربوطات ولسوالی گذره مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات ۲ تن از اجیران جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند و نیروها یدشمن از پوسته پا بفرار گذاشته اند. از نیروهای دشمن ۴ […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته پوستۀ نشین در مربوطات ولسوالی گذره مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ۲ تن از اجیران جابجا کشته شده و ۴ تن دیگر زخمی گردیده اند و نیروها یدشمن از پوسته پا بفرار گذاشته اند.

از نیروهای دشمن ۴ عراده موترسایکل و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۱