هرات : اجیران از یک پوستۀ شان در شیندند پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته پوستۀ شرو در مربوطات ولسوالی شیندند هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است که در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده بود. خبرمی افزاید که دیشب نیروهای دشمن از پوستۀ مذکور پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن مقداری مهمات باقی مانده از آنان […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که عصر روز گذشته پوستۀ شرو در مربوطات ولسوالی شیندند هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است که در طی آن به دشمن تلفات وارد گردیده بود.

خبرمی افزاید که دیشب نیروهای دشمن از پوستۀ مذکور پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن مقداری مهمات باقی مانده از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۶/۱۰