هرات : اجیران از یک پوستۀ شان در ادرسکن پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ بازارسرپل در مربوطات ولسوالی ادرسکن، یک پوستۀ امنیتی دشمن که باعث آزار واذیت مردم بود، دیشب مجاهدین در صدد حمله بر آن بودند که قبل از رسیدن مجاهدین از ساحه فرار کردند. پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ بازارسرپل در مربوطات ولسوالی ادرسکن، یک پوستۀ امنیتی دشمن که باعث آزار واذیت مردم بود، دیشب مجاهدین در صدد حمله بر آن بودند که قبل از رسیدن مجاهدین از ساحه فرار کردند.

پس از فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۶/۳۰