هرات : اجیران از یک پوسته در شیندند پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۶ بجه، در منطقۀ پوزه چنگان ولسوالی شیندند، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۶ بجه، در منطقۀ پوزه چنگان ولسوالی شیندند، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشتند.

۲۰۲۱/۶/۱۱