هرات : اجیران از یک مرکز مهم شان در رباط سنگی پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، نیروهای اجیر از یک قرارگاه مهم و کلان شان مشهور به شرکت ر مربوطات ولسوالی رباط سنگی از ترس حملات مجاهدین پا بفارر گذاشته اند. دشمن در قرارگاه تجهیزات و وسایط را به آتش کشیده فرار کرده است. ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، نیروهای اجیر از یک قرارگاه مهم و کلان شان مشهور به شرکت ر مربوطات ولسوالی رباط سنگی از ترس حملات مجاهدین پا بفارر گذاشته اند.

دشمن در قرارگاه تجهیزات و وسایط را به آتش کشیده فرار کرده است.

۲۰۲۱/۷/۸