هرات : اجیران از یک توله و یک پوسته در شیندند پا بفرار گذاشتند

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ کلاته نظر ولسوالی شیندند، نیروهای اجیر از یک تولۀ مهم و همچنین در منطقۀ چاه دادمحمد از یک پوستۀ شان ازترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. از توله و پوستۀ مذکور، ۳ عراده تانک، ۴ عراده موتررینجر، ۹ عراده […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، در منطقۀ کلاته نظر ولسوالی شیندند، نیروهای اجیر از یک تولۀ مهم و همچنین در منطقۀ چاه دادمحمد از یک پوستۀ شان ازترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

از توله و پوستۀ مذکور، ۳ عراده تانک، ۴ عراده موتررینجر، ۹ عراده موتر چهارتایره و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن یک بازار میان سرحد ایران و افغانستان و همچنین گمرک و یک منطقۀ وسیع به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۶