هرات : آمرحوزۀ دهم و ۶ تن از اجیران در شهرهرات کشته شدند

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوزۀ دهم شهر هرات مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات آمرحوزه و ۶ تن عسکر جابجا کشته شده و متباقی موفق بفرار شده اند. در این درگیری یک عراده تانک و یک عراده موتر رینجر دشمن تخریب گردیده است و دو میل […]

از ولایت هرات خبر رسیده است که دیشب حوزۀ دهم شهر هرات مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات آمرحوزه و ۶ تن عسکر جابجا کشته شده و متباقی موفق بفرار شده اند.

در این درگیری یک عراده تانک و یک عراده موتر رینجر دشمن تخریب گردیده است و دو میل کلاشنکوف و یک قبضه تفنگچه نیز به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۲۱/۸/۵