هرات : آخرین مخفی گاه اربکی ها در کشک کهنه بطور کامل تصفیه گردید

گزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ کلاچترناوۀ ولسوالی کشک کهنه که مشتمل بر بیست قریه است، مجاهدین امارت اسلامی بر علیه ملیشه های اجیر اربکی دست به عملیات تصفیوی زده اند . در این عملیات که تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر امروز دوام […]

هراتگزارش های رسیده از ولایت هرات حاکی است که دیشب حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ کلاچترناوۀ ولسوالی کشک کهنه که مشتمل بر بیست قریه است، مجاهدین امارت اسلامی بر علیه ملیشه های اجیر اربکی دست به عملیات تصفیوی زده اند .

در این عملیات که تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر امروز دوام داشت، آخرین مخفیگاه ملیشه های اربکی بطور کامل تصفیه گردید و در طی آن ۵ تن اربکی بهمراه سلاح و مهمات شان بمجاهدین تسلیم شدند .

منطقۀ کلاچتر با ولایت بادغیس همسرحد است که نام های بعضی از قریه های مشهور آن عبارت است از سیاه کمر، بوزه خور، پاسکیان و قلعه چقرانیان .

۲۰۱۶.۸.۲۶