نیمروز : ۲ تن پولیس در دلارام به مجاهدین پیوستند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن پولیس ( محمد ولد محمدبشیر باشندۀ ولسوالی گلستان ولایت فراه  و لائق ولد رازی باشندۀ پچراگام ولایت ننگرهار ) در اثر تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن پولیس ( محمد ولد محمدبشیر باشندۀ ولسوالی گلستان ولایت فراه  و لائق ولد رازی باشندۀ پچراگام ولایت ننگرهار ) در اثر تلاش های کمیسیون دعوت و ارشاد به مجاهدین پیوسته اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۵