نیمروز : ۲ تن عسکر در دلارام به مجاهدین پیوستند

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح  در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن پولیس ( نوراحمد و شیراحمد فرزندان صالوجان باشندگان اصلی فولادکلی از مربوطات ولسوالی واشیر ) که اکنون در منطقۀ شاگی دلارام سکونت داشتن، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۱/۸/۱

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز صبح  در مربوطات ولسوالی دلارام، دو تن پولیس ( نوراحمد و شیراحمد فرزندان صالوجان باشندگان اصلی فولادکلی از مربوطات ولسوالی واشیر ) که اکنون در منطقۀ شاگی دلارام سکونت داشتن، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

۲۰۲۱/۸/۱