نیمروز : یک پوسته در خاشرود فتح گردید و سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که شب گذشته پوستۀ زنجیر در غورغوری مرکز ولسوالی خاشرود مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که بمدت نیم ساعت دوام کرد، پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردیده است و ۹ تن عسکر در آن جابجا کشته شده و متباقی پا بفرار […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که شب گذشته پوستۀ زنجیر در غورغوری مرکز ولسوالی خاشرود مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که بمدت نیم ساعت دوام کرد، پوستۀ دشمن بطور کامل فتح گردیده است و ۹ تن عسکر در آن جابجا کشته شده و متباقی پا بفرار نهاده اند.

در پایان این عملیات از دشمن ۲ میل پیکا، ۴ میل کارمولی، یک قبضه راکت، یک پایه اگاهز و مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۱۳