نیمروز : یک پوسته در خاشرود فتح شد و غنایم زیادی به دست آمد

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ شش آبه ولسوالی خاشرود ، پوستۀ قومندان عبدالخالق ، در جریان عملیات ”  عمــری   ” مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که نیم ساعت دوام داشت، پوستۀ دشمن بطور کامل فتح شد و قومندان […]

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ شش آبه ولسوالی خاشرود ، پوستۀ قومندان عبدالخالق ، در جریان عملیات ”  عمــری   ” مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که نیم ساعت دوام داشت، پوستۀ دشمن بطور کامل فتح شد و قومندان عبدالخالق بهمراه ۳ تن از اجیران در آن جابجا بهلاکت رسید که اجساد شان نیز در پوسته باقی مانده است و متباقی موفق بفرار شدند .

در این پایان این عملیات یک قبضه راکت بهمراه ۱۸ مرمی ، ۶ میل کلاشنکوف بهمراه ۲۰ صندوق مرمی ، ۳ پیکای روسی بهمراه ۳ میل اضافه ، یک پایه دهشکه بهمراه یک میل اضافه و ۱۰۰۰ مرمی ، یک پایه هاوان کلان ، ۲ پایه هاوان چریکی بهمراه ۱۵۰ مرمی ، یک قبضه تفنگچه ، ۴۸۰۰ مرمی کلاشنکوف و پیکا ، ۲ پایه مخابره دستی ، ۳ عدد بمب دستی ، یک عراده موتر سایکل ، یک دستگاه کمپیوتر ، ۳ پایه شمسی ، یک عدد بیتری ، یک دستگاه کولر شمسی ، ۳ عدد تلفن  و مقداری مهمات و تجهیزات متفرق دیگر بغنیمت مجاهدین در آمده است .

در این درگیری ۲ تن از مجاهدین نیز جراحت سطحی برداشته اند و دیگر تلفاتی به مجاهدین بحمدالله وارد نشده است .

۲۰۱۶/۵/۱۳