نیمروز : یک موتر زرهی دشمن در دلارام منفجر گردید

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز ظهر در عقب بازار ولسوالی دلارام، یک عراده موتر زرهی گزمۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند. ۲۰۲۱/۶/۹  

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز ظهر در عقب بازار ولسوالی دلارام، یک عراده موتر زرهی گزمۀ دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و سرنشینان آن همه جابجا کشته شده اند.

۲۰۲۱/۶/۹