نیمروز : یک عسکر اجیر در خاشرود کشته شد

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر ،در منطقۀ رزی ولسوالی خاشرود ، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است . ۲۰۱۶/۴/۲

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر ،در منطقۀ رزی ولسوالی خاشرود ، یک عسکر اجیر هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته و جابجا کشته شده است .

۲۰۱۶/۴/۲