نیمروز : یک عراده موتر زرهی دشمن در چخانسور منفجر گردید

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ خادو نزدیک پوستۀ فتخ شدۀ دشمن، هنگامی که عساکر دشمن برای انتقال دادن اجساد مقتولین خود آمده بودند، یک عراده موتر زرهی شان هدف انفجار ماین قرار گرفت. در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و 3 تن عسکر در آن جابجا […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که شب گذشته در منطقۀ خادو نزدیک پوستۀ فتخ شدۀ دشمن، هنگامی که عساکر دشمن برای انتقال دادن اجساد مقتولین خود آمده بودند، یک عراده موتر زرهی شان هدف انفجار ماین قرار گرفت.

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردید و 3 تن عسکر در آن جابجا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند.
2020/11/20