نیمروز : یک تن پولیس در زرنج به مجاهدین پیوست

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که صبح روز گذشته در شهرزرنج مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( محمدانور ولد فیض محمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است . نامبرده که در شهرزرنج بمدت ۹ ماه برای دشمن خدمت کرده بود، […]

از ولایت نیمروز خبر رسیده است که صبح روز گذشته در شهرزرنج مرکز این ولایت، یک تن پولیس ( محمدانور ولد فیض محمد ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته است .

نامبرده که در شهرزرنج بمدت ۹ ماه برای دشمن خدمت کرده بود، تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیربازنخواهد گشت.

۲۰۲۱/۷/۱