نیمروز : یک تن پولیس در دلارام به مجاهدین پیوست

از ولایت  نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن پولیس ( محمدنسیم ولد عبدالکریم باشندۀ منطقۀ اسپنج ولسوالی گلستان ولایت فراه ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۰/۱۱/۲۲

از ولایت  نیمروز خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی دلارام، یک تن پولیس ( محمدنسیم ولد عبدالکریم باشندۀ منطقۀ اسپنج ولسوالی گلستان ولایت فراه ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .
۲۰۲۰/۱۱/۲۲